Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.453/31.08.2020, privind
organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2021


CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2021


Sesiunea iunie – iulie 2021
31 mai – 4 iunie 2021 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
4 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
14-16 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română –
proba A
16-17 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă –
proba B
18-23 iunie 2021 Evaluarea competențelor digitale – proba D
23-25 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională –
proba C
28 iunie 2021 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
1 iulie 2021 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea
contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00
6 – 9 iulie 2021 Rezolvarea contestațiilor
9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale


Sesiunea august – septembrie 2021
19 – 26 iulie 2021 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților
care au promovat examenele de corigențe
16 august 2021 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
17 august 2021 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
18 august 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
19 august 2021 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
23-24 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română –
proba A
25 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă –
proba B
26 – 27 august 2021 Evaluarea competențelor digitale – proba D
30 – 31 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională –
proba C
31 august 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea
contestațiilor (orele 12,00 – 18,00)
1- 3 septembrie 2021 Rezolvarea contestațiilor
3 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor finale