sigla_copac2

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – site ARACIP

Strategia şcolii de asigurare a calităţii – descarcă

Anul şcolar 2020 – 2021

Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii: Decizia nr. 147/01.09.2020

Raport anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2019 – 2020

Anul şcolar 2019 – 2020

Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii: Decizia nr. 76/ 18.09.2019

Raport anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2018 – 2019

Anul şcolar 2018 – 2019

Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii: Decizia nr. 107/ 03.10.2018

Raport anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2017 – 2018

Anul şcolar 2017 – 2018

Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii: Decizia nr. 74 din 22.09.2017

Raport anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2016 – 2017

Strategia de asigurare a calităţii