Proiectul : ,,Educația – calea spre o cetățenie responsabilă și activă. Școala în natură“, la final. În perioada 10.08.2021-31.10.2021, în cadrul Liceul Tehnologic Mârşa s-a desfăşurat proiectul ,,Educația – calea spre o cetățenie responsabilă și activă. Școala în natură“, cofinanţat de Consiliul Judeţean Sibiu, prin Agenda Educaţională 2021. Pe parcursul lunilor de proiect, cadrele didactice responsabile, au implementat activitățile prevăzute în proiect, în urma cărora elevii care au făcut parte din grupul țintă au dobândit atât competențe de dezvoltare durabilă, cât şi o atitudine responsabilă și civică, realizând astfel conexiuni interdisciplinare din perspectiva educației pe tot parcursul vieții. Proiectul le-a oferit ocazia elevilor, de a-şi forma competențe de orientare pe hartă și teren, realizând astfel conexiuni interdisciplinare din perspectiva educaţiei pe tot parcursul vieţii. Realizarea obiectivelor proiectului a fost posibilă cu susținerea și implicarea Primăriei Avrig, care a acordat sprijin finaciar în valoare de 10.000 lei, precum și voluntariat în realizarea clasei din gradină cu proprii angajați. Toate acestea au fost necesare datorită cresterii prețurilor materialelor de construcții și depășirii bugetului prevăzut la momentul depunerii proiectului. Clasa din gradină va consitui un mijloc necesar în desfășurarea activităților outdoor, care se bazează foarte mult pe participarea activă a elevilor, procesul învățării fiind orientat spre participant, oferind o utilitate practică imediată a cunoştinţelor învăţate. Mulțumim Consiliului Județean Sibiu pentru oportunitatea oferită instituțiilor școlare de a accesa Agenda Educațională prin depunerea de proiecte, care vin în sprijinul activităților didactice, ducând la creșterea calității în educație. Apreciem sprijinul și deschiderea oferită de d-nul primar Adrian David și Consiliul Local Avrig, care ne-au susținut în realizarea obiectivelor propuse.

Ar putea fi o imagine cu 4 persoane, persoane în picioare, copac şi în aer liber
Ar putea fi o imagine cu în aer liber şi copac
Ar putea fi o imagine cu 12 persoane, persoane în picioare, monument şi în aer liber
Ar putea fi o imagine cu 5 persoane, persoane în picioare şi iarbă