1961-1964 (Liceul Teoretic, din Avrig)

               Apariţia liceului în anul 1961 a fost şi o necesitate pentru locuitorii zonei rurale cuprinsă între Sibiu (la vest) şi Făgăraş (la est), permiţând astfel copiilor din zonă accesul la cultură şi educaţie. Liceul de cultură generală şi-a avut primul sediu în comuna Avrig la 3 km de Mîrşa (actualmente oraş) şi-a primit numele după învăţatul ardelean Gheorghe Lazăr, care a contribuit, începând din prima jumătate a secolului al XIX-lea, la dezvoltarea învăţământului liceal românesc.

1964-1974 (Liceu Industrial din Avrig)

Prin Hotărârea nr. 2013/26.09.1966 a Consiliului de Miniştri s-a aprobat oficial reţeaua liceelor industriale din ţară, fapt ce a determinat transformarea liceelor teoretice în licee de profil industrial.

1974-1979 (Liceu Industrial în Avrig-Mîrşa)

În anul 1974, printr-un Ordin al M.I., Liceul teoretic “Gh. Lazăr” se transformă definitiv în liceu industrial cu profil mecanic, menţinându-şi sediul în comuna Avrig, deşi acum apare pentru prima dată pe titulatura liceului şi localitatea Mîrşa.

În acest an, liceul trece sub patronajul I.M.M. care creează ateliere pentru desfăşurarea activităţilor profesional-practice de producţie, asigurând utilaje, materii prime şi cadre specializate. Aceste ateliere au fost acreditate să producă bunuri pe care să le poată valorifica, putând încheia chiar contracte cu unităţi economice pentru executarea diferitelor lucrări. Scopul urmărit a fost de a realiza o bună pregătire tehnico-productivă a elevilor.

1979-1989 (Liceu Industrial în Mîrşa)

Încă de la jumătatea deceniului opt încep să se aloce fonduri pentru construirea unui nou sediu al liceului întrucât cel din Avrig era inadecvat activităţiilor practice ale unui liceu industrial. În 1979 liceul se mută în interiorul coloniei Mîrşa, într-un sediu modern construit prin investiţiile I.M.M., rupându-se astfel total legătura cu Avrigul.

Activitatea liceului se desfăşură într-un grup de 6 clădiri: sediul liceului, pe 4 nivele (2880 m²); un internat cu 5 nivele (2203 m²); o cantină (445 m²); o sală de sport şi două corpuri de ateliere. Foarte bine dotat şi echipat cu material didactic şi cu laboratoare performante, liceul a fost conceput pentru a acoperi necesarul de şcolarizare pe un areal rural cuprins între Sibiu şi oraşul Victoria.

După 1989 (Grup Şcolar Industrial Construcţii Maşini Mîrşa)

Din anul 1999 Şcoala generală Mîrşa, trece sub tutela Liceul Tehnologic Mîrșa, iar din anul 2000 acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Grădiniţa Mîrşa, astfel încât la această dată, școala noastră este una dintre unitățile județului cu toate nivelurile de învățământ din cadrul învățământului  preuniversitar:

  • Nivel preşcolar
  • Nivel primar
  • Nivel gimnazial
  • Nivel liceal
  • Nivel profesional
  • Nivel postliceal

Din Septembrie 2011 s-a schimbat denumirea școlii, devenind:

LICEUL TEHNOLOGIC MÂRȘA