• Proiectul Școală familie comunitate la nivel județean prin implicarea partenerilor în educație – ISJ Sibiu, Primăria Avrig și membrii comunității (desfășurat anual)

Lectoratul cu părinţii privind prevenirea abandonului şcolar, îmbunătăţirea frecvenţei şcolare şi a situaţiei la învăţătură, a rezultatelor şcolare la nivelul Liceului Tehnologic Mîrşa, desfășurat în colaborare cu partenerii educaționali

https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/violenta-in-scoala-abandonul-scolar-si-absenteismul-subiecte-de-discutie-intre-parinti-reprezentantii-autoritatilor-si-cadrele-didactice-la-liceul-din-mirsa-133549.html

Păinții, comunitatea și autoritățile locale au susținut proiectul ROMÂNIA CENTENER-Uniți în cuget și în fapt, desfășurat cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, care a cuprins ample manifestări, desfășurate în perioada noiembrie-decembrie 2018, finanțate de Consiliul Local cu suma de 3000 lei.https://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/elevii-mirseni-in-orasul-unirii-proiect-pentru-centenar-139713.html

Acest proiect s-a continuat și în anul școlar 2019-2020 prin organizarea Conferinței județene ,,Primul război mondial-premisa Marii Uniri, desfășurată la Liceul Tehnologic Mârșa în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu – Facultatea de Ştiinţe Socio – Umane, Casa Corpului Didactic Sibiu, Şcoala Gimnazială ,,Radu Selejan” Sibiu, Liceul Teoretic ,,Virgil Ierunca” Lădeşti (jud. Vâlcea) şi Primăria oraşului Avrig.

https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/manifestari-dedicate-marii-uniri-si-zilei-nationale-a-romaniei-la-mirsa-148685.html

Conferința județeană Carte și lecturaca demersuri de spiritualizare a școlii și comunității, desfășurată în data de 9 martie 2019, a urmărit problematica susţinerii activităţii educative de către principalii factori, familie – şcoală – comunitate, în ve­derea  realizării unei educaţii de calitate. De asemenea, manifestarea a oferit partici­panţilor prilejul de a discuta şi pe marginea altor subiec­te ce au legătură cu gene­roasa temă propusă, cu președinta Consililui Județean Sibiu, Daniela Cîmpean,  prof. dr. Alexandru  Dum­bravă, directorul Casei Cor­pului Didactic Sibiu, conf. univ. dr.  Radu Vancu, Facultatea de Litere şi Arte din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, pr. conf. univ. dr. Constantin Necula, consilier misionar-pastoral şi de imagine în cadrul Mitropoliei Ardealului.

https://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/despre-rolul-cartii-si-importanta-lecturii-in-scoala-si-comunitate-conferinta-judeteana-la-liceul-din-mirsa-142791.